Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от края на XIX век, Зогр. 364 1

Молитвата „Боже на духовете“ (вариант)…

Zogr_0364.xml

Требник от 1851 г., Зогр. 363 1

Молитвата „Боже на духовете“ (вариант)…

Zogr_0363.xml

Требник от края на XIX век, Зогр. 310 1

Молитвата „Боже на духовете“

Zogr_0310.xml