---

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Апостол от средата на XVI век, Зогр. 108 2

… . Преди Деянията и Посланията на апостолите са поместени „Сказания“. Указатели за апостолските четива за цялата година. Месецослов, в който са отбелязани паметите на свв. Петка и Иван Рилски. Указател за апостолските четения за всяка потреба. Прокимени възкресни и алилуяри на 8-те гласа. …

Месецослов

Zogr_0108.xml

Месецослов от XIV век, Зогр. 57 1

Месецослов

Zogr_0057.xml

Месецослов с тропари и кондаци от началото на XVII век, Зогр. 160 1

Месецослов с тропари и кондаци. В края е добавено сказание за Света гора Атонска…

Zogr_0160.xml

Требник и част от Месецослов от XIX век, Зогр. 384 1

… и Месецослов

Zogr_0384.xml

Требник от XIX–XX век (конволют), Зогр. 299 1

… и Месецослов (фрагмент)…

Zogr_0299.xml

Месецослов и часослов от края на XVII век, Зогр. 161 1

Месецослов и …

Zogr_0161.xml

Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г., Зогр. 25 1

Месецослов

Zogr_0025.xml

Четириевангелие от края на XVI век, Зогр. 18 1

Месецослов

Zogr_0018.xml

Евангелие изборно от началото на XVI век, Зогр. 16 1

Месецослов

Zogr_0016.xml

Четириевангелие от 70-те г. на XVI век, Зогр. 33 1

Месецослов

Zogr_0033.xml

Четириевангелие на поп Лука от 1550 г., Зогр. 30, РНБ F.I.598 1

Месецослов

Zogr_0030.xml

Четириевангелие от първата четвърт на XVI в., Зогр. 29 1

Месецослов

Zogr_0029.xml

Четириевангелие от 60-те години на XVI век, Зогр. 27 1

Месецослов

Zogr_0027.xml

Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г., Зогр. 26 1

Месецослов

Zogr_0026.xml

Изборно евангелие от началото на XIV век, Зогр. 37 1

Месецослов

Zogr_0037.xml

Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 36 1

Месецослов

Zogr_0036.xml

Четириевангелие от началото на XIV век, Зогр. 40 1

Месецослов

Zogr_0040.xml

Четириевангелие от 1562 г., Зогр. 38 1

Месецослов

Zogr_0038.xml

Молитвослов от втората половина на XVII в., Зогр. 149 1

… Освен Месецослова, ръкописът съдържа и …

Zogr_0149.xml

Часослов с последования от края на XVII век, Зогр. 147 1

… . Избрани служби за господските празници, избрани катавасии, кратък месецослов, в който е спомената …

Zogr_0147.xml