Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от XIX век, Зогр. 382 1

Последование на панихида

Zogr_0382.xml

Требник от XIX век, Зогр. 376 1

Последование на панихида

Zogr_0376.xml

Последование на панихида от началото на XVIII век, Зогр. 340 1

Последование на панихида с канони за покойници от Октоиха и антифони на литургията…

Zogr_0340.xml