Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Молебни канони към св. Богорица и към св. Георги от 1807 г., Зогр. 339 1

Молитва похвала към св. Богородица с послеслов за нейната помощ при смъртта на човека…

Zogr_0339.xml

Канони, акатисти и текстове от Требника от XIX век, Зогр. 400 1

Молитва похвала към св. Богородица с разказа за чудотворната ѝ сила и с прибавени херетизми

Zogr_0400.xml

Богослужебен сборник от 1860 и 1892 г., Зогр. 396 1

Молитва похвала към св. Богородица

Zogr_0396.xml

Молитвеник от XIX век, Зогр.394 1

Молитва похвала към св. Богородица

Zogr_0394.xml

Молитвеник от XIX век, Зогр. 392 1

Молитва похвала към св. Богородица с разказа за чудодейната ѝ сила

Zogr_0392.xml

Молитвеник от XIX век, Зогр. 391 1

Молитва похвала към св. Богородица

Zogr_0391.xml

Молитвеник от XIX век, Зогр. 390 1

Молитва похвала към св. Богородица

Zogr_0390.xml

Молитвеник от 1861 г., Зогр. 301 1

Молитва похвала към св. Богородица…

Zogr_0301.xml