Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от XIX век, Зогр. 380 1

Молитва на раздробление Артоса в събота на Светлата седмица

Zogr_0380.xml