Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Апостол от средата на XVI век, Зогр. 108 1

Съборно послание св. ап. Иакова

Zogr_0108.xml