---

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Типик на патриарх Алексей Студит от първата половина или началото на XIII век, Зогр. 288 1

Типик на патриарх Алексей Студит . Фрагмент от ктиторската част на Алексеевския устав (от главите за трапезата и разпределението на храната). Има указания за Великия пост (л. 1) и за Рождественския пост (л. 2). …

Zogr_0288.xml