Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от XIV и XVI век, Зогр. 109 1

Слово за Генисаретското езеро и за св. ап. Петър

Zogr_0109.xml