Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Следовен псалтир със служба и жития на св. Иван Рилски от последната четвърт на XVII век, Зогр. 276 1

… . Първоначално е съдържал различни последования. Сега са останали само препис от службата на св. Иван Рилски за …

Zogr_0276.xml