Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Апостол от средата на XVI век, Зогр. 108 1

Предисловие към Второ съборно послание св. ап. Иоана Богослова

Zogr_0108.xml