Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник и част от Месецослов от XIX век, Зогр. 384 1

Молитва „от очи сгледа“ (ѿ очесъ призори), сиреч за уроки

Zogr_0384.xml