Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Молитвеник от XIX век, Зогр. 313 1

Молитва към архангел Михаил…

Zogr_0313.xml

Молитвеник от 1861 г., Зогр. 301 1

Молитва към архангел Михаил…

Zogr_0301.xml