Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Патерик от началото на XVIII в., Зогр. 23 1

… и Скитски

Zogr_0023.xml