Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Лествица от третата четвърт на XIV век, Зогр. 122 1

Лествица на …

Zogr_0122.xml

Лествица от края на XIV век, Зогр. 205 1

Лествица на …

Zogr_0205.xml

Лествица от 1762 г, Зогр. 195 1

Лествица на …

Zogr_0195.xml

Лествица от средата на XVIII век, Зогр. 193 1

… В началото включва данни за живота на Димитър Ростовски и духовното му завещание. Лествица на …

Zogr_0193.xml

Лествица от последната четвърт на XIV век, Зогр. 178 1

Лествица на …

Zogr_0178.xml

Поучения за монаси върху текстове на Лествицата от XVIII век (конволют), Зогр. 374 1

… Авторът на поученията (Л.1‒127) не е идентифициран. Поученията са върху мисли от Лествицата; наличните в ръкописа текстове обхващат отделни степени от съчинението на св. …

Zogr_0374.xml

Сборник от края на XIV век, Зогр. 214 1

… Съдържа Лествицата на …

Zogr_0214.xml

Лествица от края на XIV век, Зогр. 206 1

Лествица на …

Zogr_0206.xml

Лествица на Йоан Синайски от XIV век, Зогр. 204 1

Лествица на …

Zogr_0204.xml

Аскетически сборник от началото на XVIII век, Зогр. 9 1

… Съдържа Предисловие към читателя; „Лествица“ от …

Zogr_0009.xml

Лествица от началото на XVI век, Зогр. 2 1

… Съдържа произведението „Лествица“ от …

Zogr_0002.xml