Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Духовни псалми (песни) от XIX век, Зогр. 358 1

… Има 30 номерирани духовни псалми (песни), част от които принадлежащи или приписвани на св. …

Zogr_0358.xml