Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от XIX век, Зогр. 376 1

Последование за причестяване на тежко болен или умиращ

Zogr_0376.xml

Требник от края на XIX век, Зогр. 364 1

Последование на причастяване на тежко болен или умиращ

Zogr_0364.xml

Требник от 1851 г., Зогр. 363 1

Последование на причастяване на тежко болен или умиращ

Zogr_0363.xml

Требник от края на XIX век, Зогр. 310 1

Последование при спешно причастяване на тежко болен

Zogr_0310.xml