Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Последование за приемане на православието от средата на XIX век, Зогр. 306 1

Последование при приемане на православието

Zogr_0306.xml

Последование за приемане в православието от първата половина на XIX век, Зогр. 355 1

Последование за приемане в православието с миропомазване

Zogr_0355.xml