Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Молитвеник от XIX век, Зогр. 390 1

Разсъждения за Причастието; молитви преди Причастие

Zogr_0390.xml