Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от края на XIV век, Зогр. 94 и Руска държавна библиотека, Григ. 21.1 1

Повест (коментар) за пророк Даниил и тримата отроци Ананий, Азарий и Мисаил

Zogr_0094.xml