Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от края на XIV век, Зогр. 94 и Руска държавна библиотека, Григ. 21.1 1

Разказ за Сусана, съпругата на Йоаким (Дан. 13:1–64)

Zogr_0094.xml