Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Миней за юни от втората четвърт на XVII век, Зогр. 75 1

Миней за юни

Zogr_0075.xml

Миней за юни от началото на XIV век, Зогр. 285 1

Миней за юни – част. Съдържа част от службата за …

Zogr_0285.xml

Миней за юни от средата на XIV век, Зогр. 286 1

Миней за юни – част. Съдържа част от службата за …

Zogr_0286.xml