Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Канони за св. Георги и светилен тропар от 1895 г., Зогр. 294 1

… и светилен тропар за съботните дни от Октоиха

Zogr_0294.xml