Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Миней за октомври от третата четвърт на XVII век, Зогр. 102 1

Миней за август. Съдържа всички служби за месец октомври, включително и южнославянските светци: …

Zogr_0102.xml

Миней за октомври от XIV век, Зогр. 62 1

Миней за октомври. Съдържа служби за всеки ден от месеца.…

Zogr_0062.xml