Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Монашески сборник от втората половина на XIX век, Зогр. 389 1

Притча за монашеските добродетели като лекарства срещу греховете (Слово от Патерика)

Zogr_0389.xml