Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Стишен пролог за септември-февруари от началото на XVII век, Зогр. 93 1

Стишен пролог за месеците февруари-март. Включени са житията на св. …

Zogr_0093.xml