Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Миней празничен от 1895 г., Зогр. 318 1

Неделя на всички атонски светии

Zogr_0318.xml