Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Основни разлики между гръцката православна и римската църква от Мисаил Чирски от 1865, Зогр. 311 2

Основни разлики между гръцката православна и римската папска църква от Мисаил Чирски

Полемично съчинение срещу Римската църква

Zogr_0311.xml