Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служба за Покров Богородичен и Акатист на св. Георги от третата четвърт на XVII и края на XVIII век, Зогр. 255 1

… , Акатист на св. Георги

Zogr_0255.xml

Канони, акатисти и текстове от Требника от XIX век, Зогр. 400 1

Акатист за св. Георги

Zogr_0400.xml

Акатист за св. Георги от 1873 г., Зогр. 357 2

Акатист за св. Георги

Акатист за св. Георги

Zogr_0357.xml

Молебни канони и акатисти от 70-80-те г. на XVIII век, Зогр. 347 1

Акатист за св. Георги (на 8-ми глас)…

Zogr_0347.xml

Акатист на св. Георги от 1886 г. и Патерични разкази от началото на XIX век, Зогр. 268 1

Акатист на св. Георги

Zogr_0268.xml

Акатист за св. Георги от първата половина на XIX век, Зогр. 236 1

Акатист за св. Георги

Zogr_0236.xml

Акатист на св. Георги от XX век (конволют), Зогр. 371 1

Акатист за св. Георги

Zogr_0371.xml