Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Монашески сборник от1834 г. Зогр. 239 1

… Първата част (2r-27r) съдържа 100 утешителни глави към иноците, живеещи в Индия на …

Zogr_0239.xml