Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Стишен пролог за март-август от средата на XV век, Зогр. 81 1

Стишен пролог за месеците март-август

Zogr_0081.xml

Стишен пролог за март-август от третата четвърт на XIV век, Зогр. 80 1

Стишен пролог за месеците март-август

Zogr_0080.xml

Стишен пролог за март-август от началото на XVII век, Зогр. 5 1

Стишен пролог за месеците март–август. Сред проложните четива има две свързани с българската история: 1 юли, Житие на Петър Патрикий в Евандре, който при войната на Никифор с българите бил пленен, но успял да се спаси; 25 юли – разказ за избитите при българите византийци по време на похода на Никифор.…

Zogr_0005.xml

Стишен пролог за март-август от началото на XVII век, Зогр. 4 1

Стишен пролог за месеците март-август

Zogr_0004.xml