Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Зографски сборник от XIV век, Зогр. 107 1

За пророк Даниил и за свв. трима отроци

Zogr_0107.xml