Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от началото на XIV век, Зогр. 289 1

Требник. Последование за монашеско пострижение. Фрагмент от т.нар. оглашение, което постригващият казва по време на посвещението към постригвания.…

Zogr_0289.xml

Требник. Последование за монашеско пострижение, Зогр. 304 1

Требник. Последование за монашеско пострижение…

Zogr_0304.xml

Требник от 1794 г., Зогр. 265 1

Требник.…

Zogr_0265.xml

Требник и част от Месецослов от XIX век, Зогр. 384 1

Требник и …

Zogr_0384.xml

Требник от XIX век, Зогр. 382 1

Требник

Zogr_0382.xml

Требник от XIX век, Зогр. 380 1

Требник

Zogr_0380.xml

Требник от 1851 г., Зогр. 363 1

Требник. Част от последованията при смърт и погребение…

Zogr_0363.xml

Требник от края на XIX век, Зогр. 310 1

Требник

Zogr_0310.xml

Требник от XIX–XX век (конволют), Зогр. 299 1

Требник и …

Zogr_0299.xml

Требник от първата четвърт на XVI век, Зогр. 264 1

Требник.…

Zogr_0264.xml

Требник и служебник от края на XVI век, Зогр. 216 1

Требник

Zogr_0216.xml

Требник от първата четвърт на XVI век, Зогр. 188 1

Требник. В месецослова и е отбелязан св. …

Zogr_0188.xml

Требник от XVI–XVII в., Зогр. 184 1

Требник

Zogr_0184.xml

Требник от XVI–XVII в., Зогр. 167 1

Требник. В края е поместен и Брачник…

Zogr_0167.xml

Требник и Кормчая и антилатински съчинения от първата третина на XV и от XVI в., Зогр. 13 3

Требник. Съдържа чиновете на Требника, в това число за погребение на мирянин, за освещаване на водата в навечерието на Богоявление, за 1 август, за Неделя на Петдесетница; за обновление на храма; за поставяне на свещеник, епикоп, игумен. Молитви. Чин на изповедание и молитви за причастие; Канони: за бездъждие; при лошо време. Молитви: за страшна и внезапна смърт, покаянна молитва; към Богородица; Канони и последования за бездъждие и за умрял…

Требник

… Част от Требника. Съдържа края на статията „За скверните богове елински“ – избор от тълкувания от словата на …

Zogr_0013.xml

Служебник и требник от края на XVII век и 1822 г., Зогр. 146 1

… с Требник. Във втората част е включен …

Zogr_0146.xml

Богослужебен сборник (Часослов, Требник, Месецослов) от XVII и XVIII век, Зогр. 143 2

… , Требник и …

… и Месецослов

Zogr_0143.xml