Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Последование за приемане на светена вода от 1868 г., Зогр. 393 1

Последование за приемане на светена вода

Zogr_0393.xml

Требник от XIX век, Зогр. 376 1

Последование за приемане на светена вода

Zogr_0376.xml

Требник от края на XIX век, Зогр. 364 1

Последование за приемане на светена вода

Zogr_0364.xml