Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Песнопения от литургията от 1889 г., Зогр.350 2

Антифони (всекидневни) на Литургията; общи тропари за понеделник…

Антифони (всекидневни) на Литургията; тропари, общи…

Zogr_0350.xml