Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Жития и слова, последна четвърт на XVIII век, Зогр. 341 1

Слово за покаянието и за въздаването при Съда на св. Йоан Златоуст …

Zogr_0341.xml