Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Образци за подобни песнопения от XIX век, Зогр. 372 1

Тропари и кондаци на 1-4 и 8 глас

Zogr_0372.xml