Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Монашески сборник от началото на XIX век, Зогр. 176 1

… и откъси от Азбучния патерик

Zogr_0176.xml

Патерик азбучен и Акатист на св. Богородица ит XVIII–XIX век (конволют), Зогр. 317 1

Патерик азбучен

Zogr_0317.xml

Патерик от началото на XVIII в., Зогр. 23 1

… Съдържание. Патерик: Азбучен и …

Zogr_0023.xml