Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Молебни канони от XIX век, Зогр. 386 1

Молебен канон към св. Николай с молитва към светеца

Zogr_0386.xml