Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Канони, акатисти и текстове от Требника от XIX век, Зогр. 400 1

Молитви към св. Богородица и към Господа

Zogr_0400.xml