Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Зографски сборник от XIV век, Зогр. 107 1

Мъчение на св. Димитър Солунски

Zogr_0107.xml