Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Синтагма на Матей Властар с добавки от 1781 г., Зогр. 8 1

… . Съдържа и от правилата на Йоан Постник. Отговори на …

Zogr_0008.xml