Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Паренезис на Ефрем Сирин от средата на XIV век и Четириевангелие от началото на XVI век (конволют), Зогр. 101 1

Четириевангелие

Zogr_0101.xml

Четириевангелие на дяк Симон от 1567 г, Зогр. 17 1

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на …

Zogr_0017.xml

Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 12 1

Четириевангелие. Без начало: За реда на евангелските четива. Указател за евангелските четива за цялата година заедно с 12 Страстни евангелия. Месецослов с упоменаване на Сава и Симеон Сръбски. Указатели за евангелските четива за разни потреби. Пред евангелията предисловия на Теофилакт Български. Текстът прекъсва на Иоан 21:16.…

Zogr_0012.xml

Четириевангелие и Апостол от 50-те години на XIV в., Зогр. 6 1

Четириевангелие и …

Zogr_0006.xml