Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служеник дяконски (дяконик) от началото на XX век, Зогр. 336 1

Служебник дяконски (Дяконикон)

Zogr_0336.xml

Служебник дяконски (дяконик) от началото на XX век, Зогр. 334 1

Служебник, дяконски (Дяконикон)

Zogr_0334.xml

Служебник дяконски от началото на XX век, Зогр. 309 1

Служебник дяконски. …

Zogr_0309.xml

Служебник дяконски (дяконик) от 1786 г., Зогр. 373 1

Служебник дяконски (дяконик)…

Zogr_0373.xml