Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от XIV и XVI век, Зогр. 109 1

Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод

Zogr_0109.xml

Зографски сборник от XIV век, Зогр. 107 1

Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод

Zogr_0107.xml

Панегирик от края на XIV век, Зогр. 94 и Руска държавна библиотека, Григ. 21.1 1

Слово за Младенците, избити във Витлеем от Ирод

Zogr_0094.xml