Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Образци за подобни песнопения от XIX век, Зогр. 372 1

Подобни стихири на 8-те гласа

Zogr_0372.xml