Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Богослужебен сборник от края на XVIII век, Зогр. 243 1

… и молитви към …

Zogr_0243.xml

Молитвен сборник от 1863 г., Зогр. 252 1

Молитви

Zogr_0252.xml

Молитвослов от XVI–XVII в., Зогр. 175 1

Молитви

Zogr_0175.xml

Молитвеник от втората четвърт на XIX в., Зогр. 165 1

Молитви Съдържа молитви и молебно правило, някои канони и Параклис на св. Дух.…

Zogr_0165.xml

Молитвослов от втората половина на XVII в., Зогр. 149 1

Молитви Освен …

Zogr_0149.xml

Молитвеник от началото на XVIII в., Зогр. 155 1

Молитви Съдържа главно молитви за преди и след причестяване, за преди и след изповед.…

Zogr_0155.xml