Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Миней празничен от 1895 г., Зогр. 318 1

Служба за Обновяване на храма на св. Георги в Лида

Zogr_0318.xml