Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Духовна поезия от първата четвърт на XIX в., Зогр. 326 1

Духовна поезия

Zogr_0326.xml

Цветник духовен от XIX век, Зогр. 385 1

… Цикъл от духовни стихове на различни теми.…

Zogr_0385.xml