Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служба за иконата „Св. Богородица Акатистна“ и тропари за Зографски светци от 1910 г., Зогр. 302 1

Служба за иконата „Св. Богородица Акатистна“ с Малка и Велика вечерня

Zogr_0302.xml