Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служба за св. Харалампий от XIX–XX век, Зогр. 321 1

Служба за св. Харалампий Магнисийски с Малка вечерня и три канона

Zogr_0321.xml

Миней празничен от 1895 г., Зогр. 318 1

Служба за св. Харалампий

Zogr_0318.xml